3 yaş

 • Çocuklar hangi dönemde, neler yapar?

 • 3 yaş
 • Fiziksel büyüme / Motor gelişim
  Daireleri kopyalar
  Taş, kağıt, makas oynar          
  Bir şeyler oluşturmaya başlar
  Engellerin etrafında koşar       
  Çizgi üzerinde yürür      
  Tek ayak üzerinde dengede durmaya çalışır
  Üç tekerli bisikletin pedalını çevirir   
  Topu ellerinin üzerinden fırlatır
  İki ayağıyla zıplar
  Elbiselerinin fermuarını/düğmesini kullanmaya başlar     

  Sosyal Gelişim / Kişilik Gelişimi
  İsimleri söyler      
  Oyuna diğerlerinin yanında devam edebilir ya da oyuna katılır
  Paylaşır, sıra kavramını öğrenir (bunda zorlanabilir)
  Diğerlerini tanımlar
  Şarkı söyler
  Sorumluluk alır / kendini kontrol eder
  Rol yapmaya başlar        

 • Bilişsel Gelişim / Dil Gelişimi
  Problemleri çözebilir              
  Dikkatli dinler      
  Basit yönlendirmeleri uygular
  Görevlerini tamamlar    
  Kendini sözlü olarak ifade edebilir    
  Büyüklükleri karşılaştırır
  Sayı sayar  
  Renkleri fark eder ve eşleştirir 
  Resim çizer ve bunu yetişkinlere açıklar
  “Niçin” sorusunu sorar
  Adını ve yaşını bilir       
  Kısa süreli dikkat sahibidir      
  Nesneleri gruplandırabilir
  Cümlelerle konuşur       
  Zaman kavramını anlamaya başlar    
  Kendisini “ben”, “bana” şeklinde ifade eder
  Anlaşılabilir konuşur, cümleleri kullanır

  Duygusal Gelişim
  Özgüveni gelişir
  Duygularını doğru şekilde ifade eder 
  Yapıcı eleştirileri kabul eder    
  Mizah yeteneği gelişir    
  Mutsuz olduğunda emekleme ve parmak emme davranışlarına geri dönebilir