6-8 yaş

 • Çocuklar hangi dönemde, neler yapar?

 • 6-8 yaş
 • Fiziksel büyüme / Motor gelişim
  Büyüme hızı yavaşlar ancak ani büyüme gözükebilir 
  Takım sporlarıyla eğlenir
  Uzmanlaşmak için yeteneklerini tekrarlar (bisiklet, paten, yüzme vb.)
  Harfleri ve sayıları düzgün şekilde yazar     
  Dişleri düşmeye başlar
  Vücudu orantılı olarak gelişir   
  Görsel zorluklar gözükebilir
  Basit ve kompleks motor becerilerinde uyum vardır
  Bir insanı, vücudu ve kıyafetleriyle çizer

  Sosyal Gelişim / Kişilik Gelişimi
  Kendi cinsini seçer, kız-erkek etkileşimi azdır
  Akran grupları şekillenir
  Sorumluluk alır
  Mutlu olmak ister
  Hayali oyunlar oynar
  Grup içinde ve yalnızken iyi oyun oynar
  İyi iletişimde bulunur     
  Öz kontrolü gelişir

 • Bilişsel Gelişim / Dil Gelişimi
  Kompleks cümleler kurar
  Problemleri çözer
  Gerçek ve hayali ayırt edebilir
  Uygulamalı alıştırmalar yaparak kavramları anlar
  Uzun süre dikkatini toplayabilir
  Dünya ile ilgili daha çok şey öğrenmek ister
  Yeteneklerinde farklılıklar gözükmeye başlar
  Diğerlerinin farkındadır ve karşılaştırma yapar
  İyi bir okuyucu olmaya başlar   

  Duygusal Gelişim
  Endişelenir
  Duygu patlamaları yaşayabilir
  Övgü bekler
  Duygularını nasıl ifade edeceğini öğrenir
  Empati kurar
  Mizah duygusunda gelişme olur
  Hassas olur, duyguları kolayca incinebilir