5 yaş

 • Çocuklar hangi dönemde, neler yapar?

 • 5 yaş
 • Fiziksel büyüme / Motor gelişim
  Kişisel ihtiyaçlarını karşılar (ayakkabılarını bağlar, düğmelerini ilikler)
  Vücut parçalarını kontrol eder
  Kesme işlemini düzgün yapar  
  Kalem ve makası doğru kullanır
  Sağ ve sol eliyle kolayca kavrar fakatsağını ve solunu karıştırır
  Hareketleri düzgündür
  Geriye doğru yürüyebilir
  Hoplar, zıplar
  Sağ ya da sol el kullanma oluşur
  Yapıştırıcıyı kolayca ve doğru kullanır

  Sosyal Gelişim / Kişilik Gelişimi
  Kendi arkadaşını seçer, bu akranı olabilir
  Yarış ve basit masa oyunları oynar
  Grup oyunlarına katılır, rol alır, seçim yapar
  Oyunda adalet ister
  Akranlarıyla ve yetişkinlerle etkileşim içindedir
  Özel eşyalara ve diğerlerine saygılıdır
  Liderlik özelliği oluşur   
  Akranlarını takip eder    
  Paylaşımcıdır, sırasını bekler    

   

 • Bilişsel Gelişim / Dil Gelişimi
  Fikirlerini tam ve karmaşık cümlelerle belirtir
  Resimleri kullanarak düşüncelerini gösterir 
  Fikirlerini çizimler, harf benzeri şekiller ve uydurma ifadeler kullanarak kaydeder
  Harfleri ve bazı kelimeleri fark eder
  Rakamları fark eder
  Şekilleri algılar     
  Ardışık örüntüleri anlar
  Benzerlikleri anlar
  Kategorileri anlar
  Karşılaştırma yapar, belli bir düzene göre sıralama yapar
  Kafiyeli kelimeleri anlar
  Yer yön ifadelerini anlar

  Duygusal Gelişim
  Öz kontrolünü sağlar     
  Ebeveynlerinden ayrı kalabilir
  Büyük gruplarda rahat hareket eder  
  Görüş birliği yapar
  Anlaşmazlıkları sözel olarak çözer
  Düzeltmeleri ve önerileri iyi karşılar