4 yaş

 • Çocuklar hangi dönemde, neler yapar?

 • 4 yaş
 • Fiziksel büyüme / Motor gelişim
  Çizer, resim yapar, makas kullanır    
  İç ve dış kıyafetlerini yardım almadan giyer
  Basamakları yardım almadan çıkar    
  Banyoda kendine güvenir
  Topa vurur, ileri atar, sektirir ve yakalar
  Koşar, atlar, zıplar
  Gözü ve eli uyumlu çalışır

  Sosyal Gelişim / Kişilik Gelişimi
  Diğerleriyle oynar ve etkileşimde bulunur   
  Gerçeğe benzer detayları olan oyunlar oynar
  Cinsiyet farklılıklarına ilgi duyar
  Yeni şeyler dener 
  Grup aktivitelerine katılımı iyidir
  Diğerleriyle iyi anlaşır
  Masa kurallarına uyar    
  Başkalarının eşyasına saygı duyar
  Küçük karmaşıklıkları çözebilir
  Otoriteyi kabul eder       

 • Bilişsel Gelişim / Dil Gelişimi
  Sayıları rahatça sayar    
  Harflere ve seslere ilgilidir
  Okuma becerileri gelişmeye başlar
  İyi bir dinleyicidir
  Talimatlara uyar
  Karar verir ve seçim yapar
  Çaba ve başarı arasındaki ilişkiyi fark eder
  Bir görevi dikkati dağılmadan tamamlar
  Bağımsızca çalışır, yardım isteyebilir
  Olanları doğru anlamak için çabalar
  Öğrenmeyi sever

  Duygusal Gelişim
  Tanıdıklarından uzakta güvende hisseder
  Hatalarını kabul eder     
  Bireysel düşünce ve duygularını ifade eder  
  Ebeveynlerini kolayca ayırt eder
  Özgüveni gelişir
  Korku ve kızgınlığını kontrol etmeyi öğrenir