0-12

 • Çocuklar hangi dönemde, neler yapar?

 • 0 - 12 Ay
 • Fiziksel büyüme / Motor gelişim
  Etrafına bakar (2 ay)
  Yüksek sesle güler (3 – 5 ay)
  Baş hareketlerini kontrol eder (4 ay)
  Ellerini/ ayaklarını fark eder ve onlarla oynar (3 – 5 ay)
  Yuvarlanır (4 – 6 ay)
  Desteksiz oturur (6 – 8 ay)
  Biberonu tutar (6 – 8 ay)
  Emekler (6 – 8 ay)
  Destek almadan yürür
  Yetişkinlerin yüz ifadelerini taklit eder
  Uzanır ve kavrar
  Nesneleri ağzına götürür
  Parmaklarını kullanarak nesneleri kaldırır   
  Düşen oyuncakları kaldırır
  Dişler gözükür (6 – 12 ay)

  Sosyal Gelişim / Kişilik Gelişimi
  Kendiliğinden güler
  Annesini fark eder
  Yabancıları fark etmeye başlar
  Kendi kendine oynar     
  Oyuncaklarıyla konuşurcasına sesler çıkarır 
  Hareketleri taklit eder
  Ce-e oyununa ve diğer oyunlara katılır       
  Yalnız kaldığında ağlayabilir

 • Bilişsel Gelişim / Dil Gelişimi
  Değişik seslere karşılık verirKarşılaştığı şeyleri uzun süre inceler                    
  Bir nesne saklandığında fark eder      
  Etrafındakileri merak etmeye başlar           
  “Hayır”ın ne olduğunu öğrenir
  Nesneleri gözleriyle takip eder
  Diğer insanları taklit eder
  Nesneleri kutuya koyabilir ya da kutudan çıkarabilir

  Duygusal Gelişim
  Gülümser
  Oyuncaklarla eğlenir ve mutlu olur    
  Acıktığı, üşüdüğü, altını ıslattığı ya da acı duyduğunda farklı ağlar              
  Vücut hareketlerini kullanarak korkusunu belli eder
  Bağımlılık gösterir         
  Kızdığı zaman bunu belli etmeye başlar