• 1996'dan beri... Motto Çocuk mutlu çocuk Motto Çocuk meraklı çocuk Motto Çocuk yaratıcı çocuk Motto Çocuk hayal eden çocuk Motto Çocuk sağlıklı çocuk
 • Hayatımıza, 1996 yılında, “Bıcırık Yuva” adıyla başladık. 28 yıl boyunca çocuklarla beraber uyandık, güldük, oynadık, eğlendik, öğrendik.

  Her geçen yılda yeni bilgiler, yeni uzmanlıklar, yeni birikimlerle büyüdük; yeni çağın teknolojisine, yeni kuşağın ihtiyaçlarına uyum sağlamak için geliştik ve “Motto Çocuk” olduk.

  Okul öncesi eğitim, çocuğun geleceğini etkileyen ve şekillendiren en önemli süreç. Bu nedenle eğitim programımız, problemlere çözüm bulabilen, paylaşmayı bilen, kendine güvenen, soru sormaktan korkmayan bireyler yetiştirmeye yönelik.

  Eğitim programımızda neler var?

  Orff Öğretisi ile oyun - hareket - dans - müzik, İngilizce (hazırlık ve ileri dönemler için yatkınlık), seramik, resim, modern dans, jimnastik, drama, duygusal zeka eğitim çalışmaları, dil gelişimi aktiviteleri, yaratıcı düşünme aktiviteleri, yaratıcılık atölye çalışmaları, hobi atölyeleri, fen ve doğa etkinlikleri, satranç (5 yaş grubu), müze ziyaretleri, partiler ve her ay bir çocuk oyunu.

  Hepsi var ama değişmez kurallar yok! Bu programı, çocuklar yönlendiriyor.

  Biz 28 yılda şunu öğrendik: Çocukları değişmez program, tek bir model, kuram ya da eğitim sistemi çerçevesinde sınırlandırmak, onlar için de eğitmenler için de zorlayıcı ve kısıtlayıcı. Buna ek olarak, erken çocukluk dönemi eğitiminde, belli konuları zamanı gelmeden önce öğretmek; sürekli “başarılı olmam gerek” baskısı altında, kaldırabileceğinden fazla bilgi ve aktivite sunmak, çocuğa yarardan çok zarar veriyor.

  Bizim hedefimiz; çocuğun bilişsel gelişimini gözlemleyerek, bu gelişime yerinde ve zamanında katkı sağlamak.

 • Bilişsel gelişim ne demek?

 • Erken çocuklukta, büyüleyici bir fiziksel gelişimle birlikte hızlı bir zihinsel gelişime de şahit oluruz. Çocuğun düşünme ve kavrama sistemindeki, hafıza, sebep-sonuç ilişkisi kurma, problem çözme gibi bilişsel yeteneklerle başlayan gelişim yolculuğundaki tüm aşamalara, “bilişsel gelişim” diyoruz.

  Bilişsel gelişim kuramı, ilk kez İsviçreli psikolog Jean Piaget tarafından geliştirilmiştir. Amerikalı psikolog ve eğitimci Jerome Bruner ise, bu yaklaşımı daha evrensel bir bakışla incelemiş ve alana çok önemli katkılarda bulunmuştur.

 • Çocukların nasıl düşündüğü ve bilişsel gelişimin nasıl oluştuğu, onlara verilecek eğitimin çerçevesini çizer. Çocuklar, yetişkinler gibi düşünmez.
  Bu nedenle eğitmenlerimiz, her şeyden önce çocukların problemleri nasıl çözdüğünü ve olaylara nasıl baktığını yani bilişsel gelişim düzeyini saptıyor.

  Eğitmenlerimizin, çocukların hangi gelişim döneminde olduğunu bilmesi, eğitim programının ve ortamın hazırlanması açısından çok önemli. Bu bilgi, sınıfta çoğunluğun bulunduğu aşamada olmayan çocuklara daha farklı bir eğitim programı sunabilmemiz için de büyük önem taşıyor.

 • Bilişsel gelişim dönemleri nelerdir?

 • Eylemsel Dönem (0 - 3 yaş)
  • Bilişsel gelişimin ilk aşamasıdır.
  • Çocuk, çevreyi anlama çabası içindedir.
  • Psikomotor öğrenmeler yoğundur.
  • Çocuk, yaparak ve yaşayarak öğrenir.
  • Bu dönem çocukları için nesneler sadece
   birer araçtır. Nedenleri sorgulamazlar.
 • İmgesel Dönem (4 - 6 yaş)
  • Bilişsel gelişimin ikinci aşamasıdır.
  • Görsel hafıza gelişmiş olsa da
   yeterli düzeyde değildir.
  • Algı, en önemli şeydir. Çocuk, algıladığı
   şekilde hareket eder.
  • Gördükleri bir nesne ortamdan
   kaldırıldığında bile, onu tarif edebilirler.
 • Sembolik Dönem (7 yaş ve üstü)
  • Bilişsel gelişimde son dönemdir.
  • Çocuk artık birçok alanın sembolünü kullanabilir.
  • Atasözleri ve deyimler gibi soyut düşünceler
   içeren cümleleri anlar; kendisi de
   düşüncelerini böyle yollarla anlatabilir.
 • Çocuklar hangi dönemde, neler yapar?